• Sàn gỗ Awood AB151x10-3D-Socola

  Liên hệ

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: AB151x10-3D-Socola Hàng trong kho: 1000 Trọng lượng: 2.25kg Kích thước (L x W x H): 2440mm x 151mm x 10mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood AD140x25-6-Coffee

  150,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: AD140x25-6-Coffee Hàng trong kho: 1000 Trọng lượng: 2.58kg Kích thước (L x W x H): 2400mm x 140mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood AD140x25-6-Darkgrey

  150,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: AD140x25-6-Darkgrey Hàng trong kho: 1000 Trọng lượng: 2.58kg Kích thước (L x W x H): 2400mm x 140mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood AD140x25-6-Wood

  150,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: AD140x25-6-Wood Hàng trong kho: 1000 Trọng lượng: 2.58kg Kích thước (L x W x H): 2400mm x 140mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood AD150x25-3D-Socola

  155,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: AD150x25-3D-Socola Hàng trong kho: 991 Trọng lượng: 3.00kg Kích thước (L x W x H): 2400mm x 150mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood AU140x23-Ancient

  196,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: AU140x23-Ancient Wood Hàng trong kho: 1000 Trọng lượng: 3.00kg Kích thước (L x W x H): 2400mm x 140mm x 23mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood AU140x23-Silvery Grey

  196,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: AU140x23-Silvery Grey Hàng trong kho: 1000 Trọng lượng: 2.78kg Kích thước (L x W x H): 2400mm x 140mm x 23mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood AU140x23-Teak

  196,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: AU140x23-Teak Hàng trong kho: 1000 Trọng lượng: 2.78kg Kích thước (L x W x H): 2400mm x 140mm x 23mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood HD105x30-coffee

  140,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: HD105x30-coffee Hàng trong kho: 742 Trọng lượng: 5.50kg Kích thước (L x W x H): 2200mm x 105mm x 30mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood HD105x30-wood

  140,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: HD105x30-wood Hàng trong kho: 2 Trọng lượng: 2.60kg Kích thước (L x W x H): 2200mm x 105mm x 30mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood HD135x25-4-coffee

  120,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: HD135x25-4-coffee Hàng trong kho: 1320 Trọng lượng: 2.30kg Kích thước (L x W x H): 2400mm x 135mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood HD135x25-4-darkgrey

  120,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: HD135x25-4-darkgrey Hàng trong kho: 2500 Trọng lượng: 2.30kg Kích thước (L x W x H): 2400mm x 135mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood HD135x25-4-wood

  120,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: HD135x25-4-wood Hàng trong kho: 1540 Trọng lượng: 2.30kg Kích thước (L x W x H): 2400mm x 135mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood HD140x25-4-coffee

  140,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: HD140x25-4-coffee Hàng trong kho: 1815 Trọng lượng: 2.50kg Kích thước (L x W x H): 2400mm x 140mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood HD140x25-4-darkgrey

  140,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: HD140x25-4-darkgrey Hàng trong kho: 1675 Trọng lượng: 2.50kg Kích thước (L x W x H): 2400mm x 140mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood HD140x25-4-wood

  140,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: HD140x25-4-wood Hàng trong kho: 1495 Trọng lượng: 2.50kg Kích thước (L x W x H): 2400mm x 140mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood SD120x20-coffee

  140,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: SD120x20-coffee Hàng trong kho: 1000 Trọng lượng: 3.10kg Kích thước (L x W x H): 2200mm x 120mm x 20mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood SD120x20-darkgrey

  140,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: SD120x20-darkgrey Hàng trong kho: 1000 Trọng lượng: 3.10kg Kích thước (L x W x H): 2200mm x 120mm x 20mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood SD120x20-whitegrey

  150,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: SD120x20-whitegrey Hàng trong kho: 1000 Trọng lượng: 3.10kg Kích thước (L x W x H): 2200mm x 120mm x 20mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Awood SD120x20-wood

  140,000

  Nhà sản xuất: AWOOD Mã sản phẩm: SD120x20-wood Hàng trong kho: 1000 Trọng lượng: 3.10kg Kích thước (L x W x H): 2200mm x 120mm x 20mm
  Còn hàng