• Lam Exwood ED70x12-coffee

  60,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: ED70x12-coffee Hàng trong kho: 500 Trọng lượng: 3.00kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 70mm x 12mm
  Còn hàng
 • Lam Exwood ED70x12-darkgrey

  60,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: ED70x12-darkgrey Hàng trong kho: 500 Trọng lượng: 3.00kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 70mm x 12mm
  Còn hàng
 • Lam Exwood ED70x12-wood

  60,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: ED70x12-wood Hàng trong kho: 500 Trọng lượng: 3.00kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 70mm x 12mm
  Còn hàng
 • Nẹp V Exwood EV60x40-coffee

  50,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: EV60x40-coffee Hàng trong kho: 478 Trọng lượng: 0.50kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 60mm x 40mm
  Còn hàng
 • Nẹp V Exwood EV60x40-darkgrey

  50,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: EV60x40-darkgrey Hàng trong kho: 500 Trọng lượng: 0.50kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 60mm x 40mm
  Còn hàng
 • Nẹp V Exwood EV60x40-wood

  50,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: EV60x40-wood Hàng trong kho: 500 Trọng lượng: 0.50kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 60mm x 40mm
  Còn hàng
 • Ốp Tường Exwood EW158x12_coffee

  80,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: EW158x12_coffee Hàng trong kho: 500 Trọng lượng: 4.00kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 158mm x 12mm
  Còn hàng
 • Ốp Tường Exwood EW158x12_darkgrey

  80,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: EW158x12_darkgrey Hàng trong kho: 500 Trọng lượng: 4.00kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 158mm x 12mm
  Còn hàng
 • Ốp Tường Exwood EW158x12_wood

  80,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: EW158x12_wood Hàng trong kho: 500 Trọng lượng: 4.00kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 158mm x 12mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Exwood ED140x25-4-coffee

  100,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: ED140x25-4-coffee Hàng trong kho: 447 Trọng lượng: 5.50kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 140mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Exwood ED140x25-4-darkgrey

  85,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: ED140x25-4-darkgrey Hàng trong kho: 500 Trọng lượng: 2.70kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 140mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Exwood ED140x25-4-wood

  100,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: ED140x25-4-wood Hàng trong kho: 500 Trọng lượng: 5.50kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 140mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Exwood ED140x25-5-Coffee

  120,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: ED140x25-5-Coffee Hàng trong kho: 5000 Trọng lượng: 2.60kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 140mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Exwood ED140x25-5-darkgrey

  120,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: ED140x25-5-darkgrey Hàng trong kho: 5000 Trọng lượng: 2.60kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 140mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Exwood ED140x25-5-wood

  856,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: ED140x25-5-wood Hàng trong kho: 5000 Trọng lượng: 2.60kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 140mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Exwood ED145x25-8-coffee

  140,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: ED145x25-8-coffee Hàng trong kho: 4987 Trọng lượng: 3.00kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 145mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Exwood ED145x25-8-darkgrey

  965,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: ED145x25-8-darkgrey Hàng trong kho: 5000 Trọng lượng: 3.00kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 145mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Exwood ED145x25-8-wood

  140,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: ED145x25-8-wood Hàng trong kho: 5000 Trọng lượng: 3.00kg Kích thước (L x W x H): 1800mm x 145mm x 25mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Exwood GW-CD04

  190,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: GW-CD04​ Hàng trong kho: 100 Trọng lượng: 5.50kg Kích thước (L x W x H): 2200mm x 150mm x 12mm
  Còn hàng
 • Sàn gỗ Exwood GW-OP3-Coffee

  100,000

  Nhà sản xuất: EXWOOD Mã sản phẩm: GW-OP3-Coffee Hàng trong kho: 100 Trọng lượng: 5.50kg Kích thước (L x W x H): 2200mm x 156mm x 16.5mm
  Còn hàng